«پرسش نمايشی» مساحت ذوزنقه

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

برای آشنایی شما دانش‌آموزان با تمرین‌های پویای سایت، تعدادی پرسش نمایشی آماده کرده‌ایم.
نمره‌ی پرسش‌های نمایشی در کارنامه‌ی شما لحاظ نمی‌شود. پس می‌توانید بدون نگرانی، با دادن پاسخ نادرست به این سوال‌ها با عملکرد سایت و راهنمایی‌های هوشمند آن در حل تمرین آشنا شوید. قبل از هر چیز ابتدا راهنمای پاسخ گویی به پرسش‌ها را بخوانید.

دو زاویه‌ی Math Formula و D از چهارضلعی ABCD قائمه‌اند. و قطرهای آن در نقطه‌ی Math Formula برخورد کرده‌اند.
اگر مساحت دو مثلث ABP و Math Formula به ترتیب برابر Math Formula و 20‌ باشد، مساحت چهارضلعی ABCD برابر است.


منبع پرسش: 
مسابقات رياضی کانگورو
2014
7&8