رياضیات کانگورو

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، کانگورو، کانگارو، تشریحی


پرسش‌های مسابقه‌های ریاضی کانگورو
با 10 راهنمایی هوشمند، شکل و نکته‌های آموزنده

برخی از پرسش‌ها با دو یا سه راه حل!

ریاضی کانگورو مساله با پاسخ تشریحی، کانگارو کانگورو را قدم به قدم یاد بگیرید!


برای آشنایی بیش‌تر با تمرین پویای قدم این‌جا را ببینید.