کتاب يک قدم با رياضيات

"کتاب روزنامه نيست که خبرهاي دور و بر را بگويد. قرار است با کتاب از خبرهاي خود آگاه شويد. کتاب اگر ارزش خواندن داشته باشد، بايد شما را تغيير دهد. البته خود شما بايد خواهان اين تغيير باشيد.
کتاب خوب نقشه‌ي گنج‌هاي درون است... حرص صفحه و ورق نزنيد و فکر تغيير باشيد. در هر مساله اردو بزنيد. کوچکي کليد را نبينيد. اصلا به دنبال کليدهاي کوچک باشيد...
تقليد ريزترين حرکت‌هاي کوهنورد کارکشته از شما کوهنورد نمي‌سازد. بايد بدانيد که چه مي‌کنيد... با هر راهنمايي خود را بجوييد و بسازيد تا راه را بيابيد."

بخشي از راهنماي مطالعه‌ي کتاب يک قدم با رياضيات

نويسندگان:

  • داود معصومي
  • کريم مختاري

تعداد صفحه‌ها: 323

پايه‌ي تحصيلي: ششم تا نهم

در طرح برخي از پرسش‌هاي اين کتاب از پرسش‌هاي مسابقه‌هاي رياضي کانگورو الگو گرفته‌ شده است. و در پيش‌کشي قدم به قدم راهنمايي‌ها سبک تمرين‌هاي پويا پيش گرفته‌ شده است.

خريد کتاب و پرداخت بهاي آن، به صورت آن‌لاين در همين سايت انجام مي‌شود. براي تحويل گرفتن کتاب نيز پس از هماهنگي، به دبيرستان انرژي اتمي (دوره‌ي اول) مراجعه فرماييد.

ضمیمهاندازه
Image icon 1ghadam.png65.65 KB