آزمون تشريحي مکانيزه

برگزاری آزمون تشریحی، با امکان تصحیح سوال به سوال و آن‌لاین

در آزمون تشریحی مکانیزه، تلاش کرده‌ایم از سنگینی کارهای برگزاری آزمون‌های تشریحی کم کنیم.

برگزاری آزمون‌های تشریحی (حتی در محدوده‌ی یک مدرسه) انجام ثبت نام و صدور کارنامه معمولا با خطاهای انسانی همراه هستند.

مهم‌تر این که هماهنگی تصحیح پرسش‌ها، تقریبا دست نیافتنی است. مگر این که ترتیب تصحیح بر اساس پرسش‌ها باشد، نه بر اساس برگه‌های دانش‌آموزان. که این خود روندی وقت‌گیر است و تنها در موارد خاص (مثل آزمون‌های هماهنگ آموزش و پرورش) و با صرف وقت بسیار انجام می‌شود.

به کمک این ابزار برگه‌های آزمون روی کاغذ چاپ می‌شوند و پس از برگزاری جلسه‌ی آزمون برگه‌ها اسکن می‌شوند و خود برگه‌ها به دانش‌آموزان بازگردانده می‌شوند و تصاویر اسکن شده در اختیار این ابزار قرار می‌گیرند. از این پس همه‌ی مراحل به کمک همین تصاویر انجام می‌شوند.

هم چنین با پایان یافتن جلسه‌ی آزمون دانش‌آموز در سایت،‌ پاسخ‌های تشریحی پرسش‌ها و نیز تصویر پاسخ خود را می‌تواند ببیند. همه‌ی تصاویر به طور خودکار تکه می‌شوند تا پاسخ‌های هر پرسش به طور جداگانه و گمنام در اختیار مصحح قرار بگیرد.

مصحح نیز به کمک نرم‌افزاری پرسش‌های مربوط به خود را تصحیح می‌کند و نتیجه را به سایت می‌فرستد.

مراحل کار به این شکل است:

 • 1- طراحی سوال‌ها و کلید آزمون

  سوال‌های آزمون انتخاب می‌شوند و فضای لازم برای پاسخ‌گویی به هر سوال در برگه در نظر گرفته می‌شود. دانش‌آموزان تنها در فضای مخصوص هر سوال، می‌توانند پاسخ را بنویسند.
  کلید آزمون در این مرحله و روی یکی از برگه‌های آزمون تهیه می‌شود.
  این بخش می‌تواند توسط مدرسه یا همکاران قدم انجام شود.

 • 2- تهیه‌ی فهرست شرکت کنندگان در آزمون

  مدرسه یک بار نام و مشخصات شرکت‌کنندگان آزمون را برای ما ارسال می‌کند تا برای هر شرکت‌کننده نام کاربری و رمز برای دسترسی به کارنامه و ثبت اعتراض فراهم می‌شود.

 • 3- آماده کردن فایل برگه‌های آزمون همراه با مشخصات هر شرکت‌کننده

  به تعداد شرکت‌کننده‌ها، برگه‌ی آزمون با مشخصات هر شرکت‌کننده توسط برنامه‌ و به صورت یک فایل الکترونیک (pdf) آماده می‌شود.

 • 4- چاپ برگه‌ها و برگزاری آزمون

  فایل الکترونیک برگه‌های آزمون جهت چاپ و برگزاری به مدرسه داده می‌شود. در این فایل چند برگه آزمونِ بدون نام نیز هست تا در صورت نیاز استفاده شوند.

 • 5- اسکن همه‌ی برگه‌های پاسخ

  این بخش می‌تواند توسط مدرسه یا همکاران قدم انجام شود.

 • 6- خواندن هر برگه‌ی پاسخ، تشخیص نام شرکت‌کننده و برش پاسخ هر سوال، توسط برنامه
 • 7- ارسال پاسخ سوال‌ها به سایت

  در این مرحله هر دانش‌آموز می‌تواند تصویر پاسخ خود به هر سوال آزمون و کلید آن سوال را در سایت قدم ببیند.

 • 8- تصحیح پاسخ‌ها و ثبت نمره هر سوال در برنامه، توسط مصحح‌ها

  برای هر سوال آزمون، مصحح (مصحح‌هایی) در نظر گرفته می‌شود. هر مصحح، نمره‌های یک سوال را به سایت ارسال می‌کند. روند تصحیح اینترنتی انجام می‌شود.

 • 9- ارائه‌ی کارنامه و گزارش به شرکت‌کنندگان و مسوولان مدرسه

  به محض وارد شدن نمره‌ی یک سوال، برای هر شرکت‌کننده، او می‌تواند این نمره را در کارنامه‌ی آزمون خود در سایت قدم ببیند و اگر خواست اعتراض به نمره‌ی خود را در سایت ثبت کند.
  هم‌چنین در هر مرحله از روند تصحیح، مسوولان مدرسه می‌توانند نتایج و گزارش‌های آزمون را تا آن لحظه در سایت قدم ببینند.
  گزارش‌ها دارای سطوح دسترسی هستند، دبیر، مشاور و مدیر مدرسه، به ترتیب به گزارش‌های کامل‌تری دسترسی دارند.

 • 10- بررسی اعتراض‌ها

  پس از تمام شدن تصحیح همه‌ی سوال‌ها، مصحح‌ها اعتراض‌ها را بررسی می‌کنند و نظر نهایی خود را ثبت می‌کنند.

تصاویری از محیط برنامه:

گزارش نمره‌ی سوال‌های یک آزمون در چند مدرسه

آزمون تشریحی مکانیزه، کارنامه، تحصیح آن‌لاین

کارنامه‌ی دانش‌آموز

با زدن روی نمره‌ی هر سوال، تصویر پاسخ خود را می‌بیند.

آزمون تشریحی مکانیزه، کارنامه، تحصیح آن‌لاین

برنامه‌ی تصحیح

مصحح نمره‌ی دانش‌آموز و علت کسر نمره (اختیاری) را ثبت می‌کند.

آزمون تشریحی مکانیزه، کارنامه، تحصیح آن‌لاین