تمرین مستمر پویا

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر می‌خواهید یک مجموعه تمرین منسجم، منظم و به‌روز داشته باشید،

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر می‌خواهید دانش‌آموزان تمرین‌های خود را در یک زمان‌بندی دقیق انجام دهند،

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر نظارت دقيق بر نحوه‌ي انجام تکاليف دانش‌آموزان از دغدغه‌هاي شما است،

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر خواهان کارنامه‌اي از نمرات مستمر و گزارش‌هايي از عملکرد دانش‌آموزان در حل تمرين‌ها هستيد،

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر مي‌خواهيد مطمئن باشيد هر دانش‌آموز، تکاليفش را خودش انجام مي‌دهد،

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر مي‌خواهيد دانش‌آموز قدم به قدم در حل تمرين راهنمايي شود و روش حل مساله را ياد بگيرد،

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط تمرين مستمر پويا را انتخاب کنيد.


تمرين مستمر پويا، مجموعه‌اي از تمرين‌هاي پويا، آن‌لاين و هوشمند است که سايت در يک زمان‌بندي، مطابق خواست شما (اولياي مدرسه) در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد.

صورت هر تمرين‌ پويا براي هر دانش‌آموز، با اعدادي متفاوت با ديگر دانش‌آموزان، نمايش داده مي‌شود. پس هر دانش‌آموز حتما بايد خود به تنهايي تمرين‌ها را پاسخ دهد.

دانش آموزان با ورود به سايت، با کمک راهنمايي‌هاي گام‌به‌گام در سايت، تمرين‌هاي خود را انجام مي‌دهند. روش کار تمرين پويا را اين‌جا ببينيد.

در نهايت گزارش عملکرد دانش‌آموزان به صورت نمره و نمودار براي اولياي مدرسه و والدين دانش‌آموز ارسال مي‌شود.

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط

برتري‌هاي تمرين مستمر پويا

  • ارائه‌ي تکليف به صورت تمرين‌ پويا روي سايت مدرسه و بدون دردسرهاي کاغذ و تکثيرتکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  • بررسي عملکرد دانش‌آموزان در حل تمرين‌ها، و محاسبه‌ي نمره به صورت خودکار توسط سايت
  • امکان تعيين تکليف براي هر دانش آموز بسته به توان علمي او و سطح‌بندي تمرين‌هاي دانش‌آموزان
  • اطمينان از اين‌که دانش‌آموز خودش تمرين را حل کرده و رونويسي انجام نداده است.
  • ارائه‌ي کارنامه‌ي نمره مستمر، و ديگر گزارش‌ها از عملکرد دانش‌آموزان در حل تمرين‌هاي پويا