درباره ما

سایت آموزشی قدم با مدیریت خانم ملیحه محمدی نسب، ساختاری مناسب برای آموزش آن‌لاین حل تمرین به دانش‌آموزان را فراهم آورده است.

خدمات سایت شامل بسته‌های مختلف تمرین پویا است.

تمرین پویای قدم، امکان حل تمرین آن‌لاین برای دانش‌آموزان را فراهم می‌آورد. دانش‌آموزان تمرین‌ها را در سایت می‌بینند و به آن‌ها پاسخ می‌دهند.

چنانچه پاسخ دانش‌آموز درست باشد، راه حل کامل مساله به دانش‌آموز نشان داده می‌شود. و اگر پاسخ داده شده نادرست باشد، سایت راهنمایی‌های هوشمندی برای حل آن تمرین به دانش‌آموز نشان می‌دهد.

لطفا برای آشنایی بیش‌تر با تمرین پویای قدم، این جا را ببینید.