پرسش‌ پویا از کتاب یک قدم با ریاضیات

شناسه:
dore_1_gh_book
بها: 
600,000 ریال

با خرید این محصول، می‌توانید 30 پرسش از کتاب «یک قدم با ریاضیات» را به صورت تمرین پویا، همراه با شکل، توضیحات و راهنمایی‌های قدم به قدم، در تارنمای قدم حل کنید.
این پرسش‌ها تا 4 ماه پس از تاریخ خرید شما، در دسترستان قرار دارد. بنابراین حتما در همین مدت 4 ماهه پرسش‌ها را ببینید و به آن‌ها پاسخ دهید.
ویژگی‌های تمرین‌های پویای قدم را این‌جا می‌توانید ببینید.