داده‌های آماری بی‌معنی یا نادرست یا به درد نخور

در گزارش‌های آماری گاهی داده‌هایی دیده می‌شود که به هیچ دردی نمی‌خورند. گاهی داده‌هایی دیده می‌شود که حتّی معنا ندارند و گاهی نیز به داده‌هایی بر  می‌خوریم که با دیگر داده‌های همان گزارش سازگار نیستند. شتابزدگی در جمع و تفریق داده‌ها و انتظار معنای جدید یا تعبیر جدید از آن‌ها آفتی معمول و مرسوم در گزارش‌های آماری است.

در اخبار گزارشی در باره‌ی اندازه‌ی رشد اجاره بهای خانه‌های مسکونی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ و مقایسه‌ی آن‌‌ها با هم آمده است.

اجاره خانه امسال چقدر گران شد؟

بخشی از آفت‌های یاد شده در این گزارش دیده می‌شود. آن را مطالعه کنید و مانند یک تمرین به دنبال آفت‌ها بگردید.